Pagina's

dinsdag 9 juli 2013

het vogelhok is af!

het vogel hok is af!

Mag ik u voorstellen aan v.l.n.r: Pretty, Crazy, Binkie & Birdie

...Why do birds suddenly apear?...

er wordt al aardig geflirt onderling, want we hebben twee mannetjes en twee popjes

er is dus ook een nestkastje aanwezig waarin wij al gauw eitjes verwachten

het eten en drinken wordt naar binnen  geschoven door een handig luikjeJullie zien: daar is over nagedacht. Nogmaals: ik ben heel trots op mijn mannetje!

...en ik ben niet de enige die geniet.


maandag 1 juli 2013

over dopen

Gisteravond heb ik een doopdienst in de VBG (vrije baptisten gemeente) meegemaakt. Een goede kennis van mij liet zich dopen, en ik besloot voor haar aanwezig te zijn. Toch heeft dit voor mij een heel dubbel gevoel.
Ik ben als baby gedoopt en hecht nog dagelijks veel waarde aan wat God mij toen beloofde: Ik wil jouw vader zijn. Niet op grond van jouw prestaties, maar op grond van het werk van mijn Zoon Jezus. Omdat jij ouders hebt die mij willen dienen, lijf ik je in bij mijn verbond, en gelden de beloften die ik hen deed ook voor jou.

Handelingen 2,39
 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’

Mijn goede kennis heeft die belofte ook gekregen als baby. Zij is door haar ouders onderwezen in de christelijke leer en heeft toen ze volwassen werd belijdenis gedaan. Toen gaf ze "antwoord op haar doop" door te zeggen: Ja Heer, ik geloof dat U mij wilt leiden, mij wilt vergeven, mij wilt heiligen. Ik geloof dat U mijn Vader bent, en ik wil uw kind zijn. Mijn leven geef ik aan u.

Ik Vraag me af waarom je je moet laten "overdopen" wanneer je lid wilt worden van een evangelie gemeente, of een VBG. Geloven we dan niet wat in de brief aan de Efeziërs staat:

Efeziërs 4,5
 één Heer, één geloof, één doop,

Natuurlijk heb ik genoten van alle fantatsische getuigenissen van wat Jezus in mensenlevens kan bewerken, en prijs ik God dat Hij alles in de hand houd en regeert, maar ik vind het moeilijk om aan te horen dat er tijdens de doop wordt uitgesproken: Op grond van je persoonlijk getuigenis doop ik je.

Is het dan toch op grond van wat wíj doen? Is het dan niet Gods genade en Gods belofte nog vóór wij mondig zijn?

Ik denk dat ik veel los haal bij mensen door hier vrij uit over te schrijven..maar ik begrijp niet waarom het óver moet als je al eens gedoopt bent. Waarom wordt de kinderdoop niet erkent? Omdat kinderen van dit alles niets begrijpen?
Dat doet me denken aan de voetwassing van Petrus door Jezus, wanneer Petrus zegt:
 ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’

Jezus zei niet: Je moet het eerst kunnen begrijpen en de keus maken dat ik je voeten mag wassen. Hij zei: ik móet je voeten wassen.

Nu denk ik niet dat ons behoud afhangt van welke doop we hebben gehad, zeker niet, maar als God je zijn beloften geeft, zijn die eeuwig en waarachtig. Dat hóeft niet nog een keer.

Als je je bekeert tot God wanneer je nog niet gedoopt bent, is het mooi dat je leeftijd niet uitmaakt, iedereen mag gedoopt worden op grond van zijn geloof. Maar andersom werkt het ook: God geeft je als baby de beloften mee van zijn kant alles te doen om jouw geloof te laten groeien en rijpen. Kom je dan alsnog tot geloof, wanneer je (soms na lange tijd) erachter komt wie God is en wat Hij heeft gedaan, dan is dat een prachtig GEVOLG van de belofte die Hij al eerder deed.

Moeilijk onderwerp, omdat op grond van dezelfde bijbel de conclusies zo anders zijn.
Ik ben in elk geval God heel dankbaar dat ik bij hem mag horen, niet om wie ik ben, of wat mijn keuze is, maar om Hem zelf.