Pagina's

zaterdag 19 april 2014

40 dagen, dag 40

wat staat ons nu te doen?
ik wil geen rustdag houden
wie kan met goed fatsoen
nu zeggen dat dat helpt?

Ik zit op hete kolen
vol ongeloof en woede
verstoken van het goede
door tranen overstelpt

wanneer de dag straks aanbreekt
wil jij dan met me meegaan
ik kan dat niet alleen aan
zeg alsjeblieft geen nee

wat heb je daar te zoeken?
hij ligt al in de doeken!

Ik wil het weer opnieuw doen
niet gauw gauw zoals eerder
we doen het met fatsoen
de specerijen mee!

40 dagen, dag 39

echt waar, dit was de zoon van God
en ik besefte het niet tot
ik met de 'flow' van 't volk meeging
en ik hem aan dit vloekhout hing
maar nu? wat komt er nog van mij?
mijn leven is met hem voorbij...

ja amen, dit was God de zoon
en ook mijn mond was vol van hoon
ook ik heb hem bespuugt bespot
ook ik deed mee aan een hels complot.
o Eeuwige die alles ziet:
ik wist het niet! ik wist het niet!

...maar...
als Hij de zoon was, ..
...dan...was God zijn Vader...
en...hij zei toch...
Vader vergeef hun want ze weten niet wat ze doen!
Dan is er dus vergeving...
ook voor mij!!!

Waarlijk dit was de zoon van God
hij redt mij van een bitter lot
Hij voedt mij op, wijst mij terecht
maar zijn vergeving is wél echt!
Ook ik mag komen voor Gods troon
dankzij het werk van God de Zoon!

donderdag 17 april 2014

40 dagen, dag 38

Nu is het grote werk gedaan

en gaan de poorten van Gods rijk 

voor mensen open, wagenwijd

en kunnen ze weer binnengaanMaar hij die glansrijk overwon

is eersteling op t grote feest

en hij beveelt zijn mensengeest

aan God met wie dit plan begonstraks zaait men nog het eeuwig zaad:

het lichaam dat de dood ingaat

wordt het eerste dat de dood verslaat!

er komt een einde aan het Kwaad.Hij arriveert in 't Vaderland

en als geslacht staat voor de troon

een levend lam, Gods eigen zoon...Hij heeft de moordenaar bij de hand!

woensdag 16 april 2014

40 dagen, dag 37

Mijn Heer ik heb weer kwaad gedachtHet is VOLBRACHT!Mijn onvermogen grijpt me aanHet is VOLDAAN!Ik deed wéér niet wat u me vroegDit was GENOEG!Ik heb in eerbied steeds gefaaldEr is BETAALD!Mijn God wat hebt u veel geduldEr is Géén SCHULD!!Jij bent mijn kind

Mijn kostbaar kind

in wie Ik nu geen schuld meer vind

geef mij die helse, zware vracht:

want kind het is nu écht volbracht!

Ik kijk naar jou en zie míjn merk

Ik zie mijn kracht in jou  aan t werk

Ik zie mijn plan en t resultaat

En Ik zie hoe het verder gaat!

Nog even, nog een korte tijd

dan breng Ik jou in heerlijkheid

dan mag je zijn waar Ik nu ben

dan mag je kennen zoals Ik ken

Maar nu nog niet, nog niet vandaag

je moet nog doen wat Ik je vraag:

vertel dit goede nieuws niet zacht

maar roep het uit:HET IS VOLBRACHT!!

dinsdag 15 april 2014

40 dagen, dag 36

Kijk! Daar hang jij,

dat is je eigen schuld!

zie je de spijkers die je hand doorboren?

Je mag niet meer bij God de vader horen

want wat jij doet heeft hem met toorn vervuld!Je kon niet doen waarvoor Hij je eens maakte

Je zocht jezelf in alles wat je deed

het deed je niets als dat zijn liefde raakte

of als een ander door jouw daden leed.De aarde bracht slechts dorens voort dat weet je

en God de Vader klemt ze om jouw hoofd

Zijn eindeloze liefde die vergeet je

omdat je enkel in jezelf geloofd.....

maar plotseling weergalmt wat Jezus zei:

Mijn God mijn God waarom verlaat u MIJ?

.....Jij hangt daar niet, al heb je het verdiend

zie je die spijkers die zijn hand doorboren?

heb je die dorens om zijn hoofd gezien

kun je het kraaien van de haan nog horen?Jij de verrader staat hier op de grond

met beide benen! Zeker van het leven!

al heb je gedragen als een hond

Hij wil je toch een nieuwe toekomst gevenMijn God hier zak ik huilend aan uw kruis

maak mij een nieuwe schepping, breng mij thuis.

maandag 14 april 2014

40 dagen, dag 35

Denk aan mij

daar in die andere wereld

waar geen verdriet is

geen angst en geen pijn

waar mensen niet meer

vermoorden en haten

denk aan mij

als u daar straks zult zijnU bent de kroonprins.

Die andere wereld 

is waar u voor kwam

en waar u voor sterft.

Denk aan mij dan

als u straks het leven

en tegelijk ook uw koningschap erft.Wees maar niet bang

want vandaag mag je meegaan

wij zien elkaar aan die andere kant

ieder die mij zal belijden als koning

mag met me mee naar dat vaderland.

zaterdag 12 april 2014

40 dagen, dag 34

ik heb dorst

zoals een hert naar water smacht

ik heb dorst

naar licht in een te lange nacht

ik heb dorst

Naar Gods nabijheid die mij redt

ik heb dorst 

naar vrienden voor mij in gebed

ik heb dorst

naar eindelijk gerechtigheid

ik heb dorst

naar mensen vol berouw en spijt

maar in mijn dorst geven ze zure wijn

alsof die lessen kan..het doet zo'n pijn!

vrijdag 11 april 2014

40 dagen, dag 33

vader vergeef die mensen hier
ze hebben geen idee
ze schreeuwen en ze spotten maar
doen met de massa mee

als schapen zonder herder zijn ze
dolend in het rond
zonder te weten waarnaar toe
en zonder vaste grond

Nog even en de duisternis
hangt dreigend om hen heen
dan zullen ze het weten Heer
U liet uw zoon alleen

Vader vergeef de mensen nu
ze hebben geen idee
hoe ze tekeer gaan tegen u
met de grote vijand mee

O Jezus Christus heb geduld
U die de toorn verdroeg
want u betaalde voor de schuld
uw offer was genoeg

Nog even en u komt terug
in macht en majesteit
maar tot die grote dag is er
voor wie er wil nog tijd!

Ben jij misschien ver afgedwaald?
en weet je niet waarheen
Bij God is er weer richting
want Hij laat jou nóóit alleen!

donderdag 10 april 2014

40 dagen, dag 32

Mijn zoon, mijn zoon
waarom verlaat je mij?
Je was toch de messias, de beloofde?
De engel heeft het zelf gezegd aan mij..
hoe kan het toch dat ik het steeds geloofde?

Mijn zoon, mijn zoon
kom alsjeblieft eraf!
Ik houd van jou, gebruik je superkrachten!
straks sterf je nog, straks lig je in een graf,
wat komt er dan terecht van je gedachten?

Mijn zoon, mijn zoon
ik smeek je, blijf bij mij
ik kan je niet zien sterven als vervloekte
ik snap je niet, ik kan er niet meer bij
na de vooruitgang die je laatst nog boekte

je was de nieuwe koning..
jij mijn zoon..
ze spotten en ze spugen nu
die hoon...

O lieve moeder
lieve zwakke mens
ik voel je lijden
en het schrijnt intens
nee nu begrijp je niet wat er gebeurt
je ziet iets wat je moederhart verscheurt

Kijk, naast je, deze zoon zal voor je zorgen
Hij geeft je onderdak bij hem ben je geborgen

Nog even en je zúlt de koning zijn!
Dwars door de dood zal God zijn Woord bewaren
Je was mijn zoon dat was je al die jaren
Mijn God, mijn God, wat kwam u dicht bij mij!

woensdag 9 april 2014

40 dagen, dag 31

(Math. 27:1-5)

Mijn hebzucht heeft mij blind gemaakt
ik heb mijn geest gesust
gezegd dat ik hem eren zou
maar hem gedag gekust
ik ben een stommeling geweest
ook ík liet hem alleen
ik hoor nog steeds wat hij laatst zei
..dat van die molensteen!
Ik breng 't vervloekte geld weer terug
ik moet er nu van af!
Mijn arrogante egoïsme
wordt mijn vriend zijn graf!
Toch kan die man mijn God niet zijn
al heeft hij niets gedaan
want welke god zou hier zichzelf
op aarde laten slaan!

Ik ben gevangen, radeloos
mijn leven is verloren
ik wilde dat ik dood zou zijn
of zelfs nooit was geboren

Dit is het einde. 't is niet af...
toch kies ik nu
ik kies mijn graf!

dinsdag 8 april 2014

40 dagen, dag 30

Ik met mijn grote mond altijd!
Nu heb ik het gedáán...
altijd maar weer de stoerste zijn
en met mijn mond vooraan!

Ik kan wel janken van berouw
als ik in zijn ogen kijk:
terwijl ik hier voor jóu stilzwijg
haal jij mij door het slijk?!

Hij wist al dat ik dat zou doen
Hij had het al voorspeld
en ik, ik dacht heel arrogant:
ik niet, ik ben een held!

Ik dacht steeds dat ik beter was
veel beter dan de rest
maar hij toonde mijn ware zelf
in de ultieme test

verdraaid! De Haan
Nu kraait de haan...
nu val ik door de mand.
Ook jij hebt redding nodig man
ook jij kiest niet mijn kant!

Ik heb uw redding nodig Heer
al is het onverdiend

Heb je berouw? kom dan maar weer!
Dan ben ik jóu tot vriend!

40 dagen, dag 29

Jezus, ik zwijg…maar voor u
ben ik open
Jezus ik lach…maar u ziet
mijn verdriet
Jezus ik twijfel…maar u laat mij hopen
Jezus ik kreeg….al verdiende ik niet

Jezus ik bid….want bij U kan ik praten
Jezus ik klaag…maar u prikt daardoor heen
Jezus ik zing….maar soms vallen er gaten
Jezus U leeft!..ik ben nooit meer alleen

zaterdag 5 april 2014

40 dagen, dag 28

goed, meelevend
en geduldig
vol genade
zeer zorgvuldig
machtig, krachtig
steeds aandachtig
zonder schijn
dus echt waarachtig
liefdevol en trouw
rechtvaardig
vriendelijk
en eerbiedwaardig
dienstbaar, nederig
bewogen
visionair, altijd bevlogen
leraar,  herder,
gids en rots
niet hoogmoedig
en niet trots

geef dat ik met uw ogen kijk
en maak mij aan uw beeld gelijk

40 dagen, dag 27

(hoe voeg je Jezus toe als vriend?)

jullie zijn mijn échte vrienden
als je doet wat ik je zeg
als je luistert naar mijn woorden
en je mij erkent als Weg

neem dit lichte juk maar op je
't is een kuur, een medicijn
't is de enige methode
om ook werkelijk vrij te zijn

God heeft de gebruiksaanwijzing
hoe de mens komt tot zijn recht
daarvoor kwam ik hier op aarde
als een dienaar en een knecht

Dien elkaar, en wees de minste
en betaal geen kwaad met kwaad
vel geen oordeel, wees bescheiden
dien de liefde, niet de haat

spreek niet enkel mooie woorden
breng ze ook in de praktijk
dán zijn jullie échte vrienden
burgers van mijn koninkrijk

40 dagen, dag 26

"Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien"


God zei: Ik ben
U zei: de Weg
God zei: Ik ben
U zei: het Lam
God zei: Ik ben
U zei: de waarheid
die de zonde op zich nam!

God zei: Ik ben.
U zei: Het Licht
God zei: Ik ben.
U zei: het brood.
God zei: Ik ben
U zei: het Leven
en U overwon de dood!

dinsdag 1 april 2014

40 dagen, dag 25

u draait de rollen om en zegt:

geef mij die tranen maar

ik geef je vreugde dans terug

't is letterlijk "alklaar"U neemt voorzichtig heel die last

die drukt op nek en rug

en maakt het lichter dan een veer

ik krijg mijn lucht weer terugdan zegt u zacht: "onzekerheid?

ik zie het in je blik!

geef maar aan mij, jij mag er zijn

die angst die tekkel Ik."u neemt me bij de hand

en plaatst mij in de buitenlucht

En zegt: "je hoeft nu nooit meer

voor het leven op de vlucht"Al ben ik nu nog hier op aard

en in mijn eigen huis

toch bracht u mij al lang geleden

bij de Vader thuis!

40 dagen, dag 24

dit is opnieuw een dag in deze tijd
in een tijdperk vol van nieuwigheid
wie wist er vroeger wat een i-pad was?
wie had er digi-borden in de klas?
wat thuis gebeurde kwam niet uit de deur
en men ging ganzenborden tegen sleur

Wat vroeger was komt niet meer naar ons terug
de dagen jagen en de tijd gaat vlug
mensen gaan dood of worden nu geboren
en wat er komt weet niemand van te voren
want bloemen komen op en bloeien even
om zich daarna weer aan de aarde terug te geven

Toch bent u niet gekomen in de tijd
u was er al in alle eeuwigheid
werd mens en liep een stukje met ons mee
genas de zieken, liep over de zee
u kwam niet voor de tijd, maar voor de mens
want u bent niet gebonden aan een grens

en als u komt dan zien wij uw gezicht
en alle dingen staan in ander licht
de uitvinders van nu lijken dan kind
omdat we zien wat u van alles vindt
dit is maar één dag uit het grote plan
dat maakt dat ik relativeren kan

nee, mijn computer hoeft geen God te zijn
de televisie is slechts schone schijn
mijn carrière is een hapje lucht
en feest en drank zijn meer dan eens een vlucht
U hebt de eeuwen eeuwig in uw hand
Het Woord van onze God houdt eeuwig stand!