Pagina's

donderdag 27 maart 2014

40 dagen, dag 20

Ik was direct al vluchteling
al was ik nog maar pas geboren
en toen mijn leven verder ging
toen leek ik nergens bij te horen

Ik deed geen kwaad, maar werd veracht
mijn moeder kon me niet doorgronden
ik was niet hoe ze had verwacht
al wist ze dat ik was gezonden

ik groeide op en werd een man
een man tussen de dorpelingen
en wie verwacht daar nu iets van?
daar wonen enkel zwakkelingen

Toen kwam de tijd in de woestijn
beproefd door helse leugenaren 
voor jou moest ik op aarde zijn
voor jou moest ik dit lot aanvaarden

Ik was een mens, precies als jij
met tegenslag en moeilijkheden
wat jij misdaan hebt, kwam op mij
om jou heb ik zoveel geleden

Ik sprak de waarheid, elke dag
maar jullie wilden het niet horen
Ik zei je dat je komen mag
maar liever nog ga je verloren

Ik predikte gerechtigheid
maar mensen kiezen eigen wegen
van onrecht en van eenzaamheid
ze zoeken buiten mij naar zegen

Ik wees de weg, de goede weg
maar jullie zitten vast aan wetten
en doen niet wat ik jullie zeg
maar zitten op elkaar te letten

En jullie riepen: kruisig hem
en laat Bar-abbas weer tekeer gaan
en jullie vluchten van mij weg
of bleven mij in het gezicht slaan

Om jou ben ik toen mee gegaan
om jou heb ik me laten boeien
om jou heb ik me laten slaan
zodat je nu voluit kan bloeien

om jou verdroeg ik smaad en hoon
jij mag nu alle vrijheid erven
ik kreeg toen jouw verdiende loon
het was jouw dood die ik zou sterven

En in jouw graf werd ik gelegd
en uit jouw graf ben ik herrezen
ik overwon jouw doods gevecht
en ik heb je ervan genezen

Erken mij, loop niet bij me weg
ik heb toch niet voor niets geleden
ik roep je: hoor wat ik je zeg
ik heb voor jou tot God gebeden!

40 dagen, dag 19

Soms heb ik zoveel woorden in mijn hoofd
ze buitelen en vallen door elkaar
Dan is het net één chaos binnenin
want ieder woord raakt weer een andere snaar

 Maar Heer u zweeg. U liet de mensen razen
tekeer gaan als gewetenloze dwazen
met al die woorden die ze zomaar naar u riepen
u sprak alleen met God, toen anderen al sliepen

 Als ik naar u kijk, wil ik leren zwijgen
om zo meer zicht op u en mij te krijgen

 U bent hét Woord, dat zweeg om al mijn zonden
ik ben de zondaar die zichzelf niet kan doorgronden

 Soms heb ik té veel woorden in mijn hoofd
u weet dat want u hebt ze mij gegeven
als ik maar niet vergeet met het échte Woord te leven
want u geeft rust aan wie dat Woord gelooft.

40 dagen, dag18

Toen ik vanmorgen 'Vader' zei
toen drong ineens de waarheid door
hier stierf de Here Jezus voor
ik mag gewoon
vlak voor zijn troon
neerknielen, niet als slaafse knecht
maar als een kind, zo puur en echt
want Jezus kocht mij vrij

Hij was de echte, ware Zoon
maar werd een knecht, gehoorzaam tot
Hij Vader aanriep met "mijn God"
Vader was kwijt
de eenzaamheid
omringde Hem zodat ik weer
de liefde voel van God mijn Heer
in zijn nabijheid woon

Toen ik vanmorgen 'Vader' zei
toen drong ineens de waarheid door:

hier stierf de Here Jezus voor!
wat is God goed voor mij

maandag 24 maart 2014

40 dagen, dag 17

Ik wens je de wijsheid van Jezus toe
en zijn kracht om het kwaad te verdragen
zijn wil om te doen wat de Vader hem vroeg
en gehoorzaam te zijn zonder klagen

Ik wens je de wijsheid van Jezus toe
nu het stormt van onzekere vragen
ook voor jou is zijn grote genade genoeg
zen zijn hand zal je steunen en dragen

40 dagen, dag 16

Er waren heel wat mensen daar
ze zaten huilend bij elkaar
ontgoocheld, en terneer geslagen
en met zoveel harde vragen

Hun vriend, hij had zo sterk geleken
ze hadden naar hem opgekeken,
was dood, ze hadden het zelf gezien,
en nog vrijwillig bovendien

Vandaag zag ik een parallel
een vreemd en haastig dubbelspel
de tijd valt even in elkaar
en maar heel even ben ik dáár:
(+-2000 jaar geleden)

Er waren heel wat mensen daar
ze zaten huilend bij elkaar
ontgoocheld, en terneer geslagen
en met zoveel harde vragen

Hun vriend, hij had zo sterk geleken
ze hadden naar hem opgekeken,
was dood, ze hadden het zelf gezien,
en nog vrijwillig bovendien

En plotseling stond hij tussen hen in
en was er in eens een nieuw begin
Vrede zij u! De dood was voorbij
want Hij was verrezen, de weg was weer vrij!

Nu is die ene vriend nog dood
en het verdriet is hels en groot
Maar hemels is het toekomstbeeld
Hij heeft zijn leven niet verspeeld

de dood heeft nu geen prikkel meer
dankzij die Ene, ook zijn Heer

(nav de begrafenis van een 18 jarige jongen uit onze gemeente)

vrijdag 21 maart 2014

40 dagen, dag15

Genade is een moeilijk woord
ik heb het al zo vaak gehoord
en nog landt het niet in mijn hart..
is dat een mens niet eigen?

Ik lees ervan, ik weet ervan
en ik begrijp het nu en dan
maar dan raak ik toch weer verward
en kan ik enkel zwijgen

Ik kies nog vaak mijn eigen weg
van zelf doen, zonder overleg

Van poeha en van schone schijn
om toch maar goed genoeg te zijn

Want mensen hier zoals U ziet
die tonen uw genade niet
die wegen en die meten maar
om mensen weg te zetten

zo kijk ik steeds naar wat niet ging
en mis ik de verwondering
over uw Goddelijk gebaar
ik blijk niet op te letten

Genade is een moeilijk woord
al heb ik het al vaak gehoord
en ik begrijp het niet meteen
maar Heer u bent mijn vader

U wéét dat ik dat zelf niet kan
dat is het wonder er ook van
vol liefde prikt u daar doorheen
en dat is nou genade

donderdag 20 maart 2014

40 dagen, dag 14

Je zoekt soms overal en nergens
En de leegte blijft bestaan
Zoekt en je zult vinden zegt men
Uit een sprookjesboek vandaan!
Stilte centra, yogalessen

In sociale vaardigheid
Steeds weer andere ideeën

Die dan passen in de tijd
Er is niets en niemand zeker

Er bestaat geen waarheid meer
Niets en niemand mag jou binden
In principe ligt geen eer 
God? Je moet Hem zelf bedenken
Eigenlijk is hij maar vaag

Weg met regels, k kan het zelf wel
En we leven toch vandáág
Grijp je kansen, pluk de dag maar

Tot je oud bent en bejaard
Overleef je eigen leven
Tel de kaarsjes op de taart

Genoeg gezegd...genoeg gezwegen
Ontdek nu maar in dit gedicht
Dat de Waarheid vanaf het begin al vast ligt

40 dagen, dag 13

Ik was in slaap gevallen want ik wou niet meer
toen richtte Hij mij op en ik zei: spreek mijn Heer
Hij zei: Ik ben het Woord dat eeuwig leven brengt
dat schaduw geeft in hitte, als de zon verzengt,
dat warmte geeft wanneer de kou lijkt toe te slaan
Ik roep je nu opnieuw: kom uit je slaap vandaan!

Maar ik schudde mijn hoofd en zei: ik durf niet meer
Het leven is te zwaar, laat mij toch slapen Heer.
Wat is voor mij het nut dat ik nog wakker blijf
ik heb totaal geen kracht meer in dit zwakke lijf
als vrienden mij nu zien dan heb ik afgedaan!
Maar toen zei Hij opnieuw: Kom uit je slaap vandaan!

Hij zei: Ik ben het Woord dat eeuwig leven geeft
het is een levenskracht voor wie ernaar geluisterd heeft
dus kniel maar neer dan spreek ik je nieuw leven in
dan is dit niet het einde, maar een nieuw begin!
Toen werd ik wakker en ik voelde nieuwe levenskracht.
Hij fluisterde nog na: Kijk dat heb ík volbracht!

40 dagen, dag 12

Heb jij vandaag je schepper al gedag gezegd, begroet
Hij die vandaag het wolkgordijn weer voor je open doet
je een ontbijt van liefde geeft en die je kleedt met kracht
heb je op deze nieuwe dag al aan je God gedacht?

Hij is een Vader die je nooit een steen als brood zal geven
Hij is een leraar die je voedt met woorden van nieuw leven

Hij is de Leeuw van Juda die de wacht houdt bij je deur
Hij is het Lam dat sterven wou, en Hij stelt nooit teleur

Hij kent het wit, Hij kent het zwart: de bijt-plek op je hiel
Hij kent de grotten van je hart, de tranen van je ziel

Hij kent de zwakke plekken die je liever zelf ontkent
Hij weet het allemaal al omdat jij zijn schepping bent

Maar ken jij Hém, heb jij Hém lief
wil je zijn naam ook weten
of zou je zijn bestaan het liefst gelijk maar weer vergeten?

Heb jij vandaag je Schepper al geëerd om al zijn daden?
Of zul je Hem vandaag alweer met wat je doet verraden?
Er zijn nog slechts minuten voor de haan naar je zal kraaien
je kunt nu nog op elk moment je hart naar Hem toedraaien

Zie Hem: bespot, geslagen..'t is de straf die jij moest lijden
bid God! en hangend aan een kruis, zal Hij zijn armen spreiden!

40 dagen, dag 11

Als je geen hoop meer hebt
geen moed om door te leven
is er nog één dingetje
wat ik je door wil geven

't Is dat je nog weten moet
dat iemand om je geeft
iemand die gestorven is
maar Hij stond op en leeft

Weet dat Hij die hele  hel van jou
zelf ook ervaren heeft
maar óók verslagen, weet dat goed,
hoe je het ook beleeft

Als jij alleen zit, echt alleen
dan zit Hij naast je op een steen
slaat Hij zijn armen om je heen
en geeft je nieuwe kracht

Als je geen hoop voelt, weet dan dit:
diegene die daar naast je zit
die ként je, Hij hoort wat je bid
al is het nog zo zacht

40 dagen, dag 10

en als ik nu eens schrijven zou
dat alles altijd blijven zou
zoals het is geweest
dat ziekte blijft, dat oorlog blijft
of wat men ook in kranten schrijft
of wat men daar ook leest

Als ik nu eens beweren zou
dat ik er niets van leren zou
van wat er is gebeurd
dat mensen altijd menselijk zijn
hun daden meest onwenselijk zijn
er altijd wordt getreurd

Als mensen enkel toeval zijn
zomaar ontstaan, en dan weer gaan
naar nergens in 't bijzonder

wat heeft mijn leven dan voor zin
wat zit er dan voor waardigs is
wat maakt mij dan een wonder?

Maar nee, ik ben bewust gemaakt
door eeuwige handen aangeraakt
voor een bijzonder doel
maar ga ik aan dat doel voorbij
wat komt er dan terecht van mij
dan enkel leeg gevoel?

40 dagen, dag 9

Ik weet dat jij het niet gelooft
-al is er vast wel "íets"-
dat Jezus maar een voorbeeld was
en verder dan ook niets

Ik weet dat jij mij vreemd vind
omdat ik zo zeker lijk
- want niets kan echt ooit zéker zijn-
ik heb een andere kijk

Ik voel dat jij 't bijzonder vind
dat ik mij veilig weet
maar dat je zelf niet kiezen wilt
en alles weer vergeet

Jij laat de keuze open
laat de mogelijkheden staan
al blijf ik steeds weer hopen
dat je ogen open gaan

Daar hing een man op Golgotha
Híj had niets fout gedaan
en vanuit de geschiedenis
kijkt hij je nu nog aan:

Ik weet dat je me niet gelooft
maar hier hang ik voor jou
Ik ben het "iets" waarnaar je zoekt
wanneer begrijp je 't nou?

Er kan maar één de Ware zijn
ik roep je al zo lang
het is geen afgang als je kiest
waarom ben je zo bang?

Ja je verliest misschien je eer
maar is die eer dan echt?
je geeft toe dat je 't zelf niet kan
ook niet wanneer je vecht

Als je dan kiest dan hoef je zelf
de hel niet te doorstaan
dat hoef je nooit meer zelf te doen
ik heb het al gedaan!

vind je het nu nog vreemd
dat ik mij altijd veilig weet?

Ik weet dat je me niet gelooft

en alles weer vergeet...

40 dagen, dag 8

Kleine felle kleurtjes moed
steken hun kopjes boven de aarde
geven het leven ineens weer die waarde
maken de dag in één ogenblik goed

zonnestralen
lenteverhalen
spreken van Leven
en eindeloos geven
van pure genade
een levende Vader
details roepen luid
zijn grootheid uit

Leef! Het is lente
de dood overwonnen
God zelf blaast het leven in iedere spriet

Ook jou zal Hij helen
Hij is al begonnen
Hij maakt je een wonder waarvan Hij geniet

40 dagen, dag 7

Mijn God hoe wordt mijn dode hart weer levend?
Hoe word ik vol van leven en van kracht?
ik ben zolang op 't einde afgestevend
zolang was ik in t donker, in de nacht!

Mijn God hoe kan dit koude hart weer kloppen?
wanneer het dood is is dat toch voorgoed?
hoe kan nu ooit die "oude mens" nog stoppen?
Ik weet niet eens hoe ik dán worden moet.

Ik had een zoon en hij was zélf het Leven
Mijn Geest en kracht was in en om hem heen
Hij heeft zichzelf als offerlam gegeven
op t cruciale punt was hij alleen.

Zijn levend hart is daar gestopt met kloppen
Hij stierf daar met jóuw hart,  het was gedaan!
Maar zelfs jouw hart kon niet  mijn Liefde stoppen
want in Mijn Zoon, begon het weer te slaan.

De dood is nu voor altijd overwonnen
jij bent met Hem geboren uit het graf
en aan een eeuwigheid met mij begonnen
schud nu dat oude leven van je af.

Mijn God, mijn God waarom werd ik gevonden,
Terwijl ik niets dan gal was gericht op zelfbehoud?

Om jou mijn kind heb Ik mijn zoon gezonden
Ik houd van jou, in hemels duizendvoud!

dinsdag 11 maart 2014

40 dagen, dag 6

Zoveel mensen zijn alleen
zoveel harten zijn van steen
zoveel steden zijn verwoest
zoveel liefde vastgeroest
zoveel onrecht wordt begaan
zoveel kwaad wordt er gedaan
zoveel leed, zoveel verdriet
zoveel nog dat niemand ziet
zoveel ziekte wordt geleden
zovelen met een ziek verleden
zoveel pijn, zoveel gemis
zoveel wat niet in orde is
zoveel leugens, zoveel haat
zoveel vuiligheid op straat
zoveel zelfgenoegzaamheid
zoveel ongelijke strijd
zoveel onmacht, onvermogen
zoveel mensen leeggezogen
zoveel namen op een graf
zoveel komt er nooit meer af
zoveel dieren uitgestorven
zoveel voedsel blijkt bedorven
zoveel kinderen misbruikt
zoveel wat er niet ontluikt

en dan nóg lijkt u niet nodig
men vindt Jezus overbodig
Nog wil men het niet erkennen
lijkt men aan dit kwaad te wennen
nog geeft men uw Naam de schuld
hoelang heeft u al geduld?

40 dagen, dag 5

Het is nu stil geworden
ik hoor alleen de tijd
en in mij word ik wakker
en voel ik eeuwigheid

Uw handen die mij dragen
door alle stormen heen
ik hoef nu niets te vragen
U laat mij nooit alleen

U werd van God verlaten
dat ik dit voelen kan
nu valt er niets te praten
en daarom zwijg ik dan

zaterdag 8 maart 2014

40 dagen, dag 4

..Is dit niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken?!

Ik wil niet dat je vast wanneer je niet mijn wil doorziet
ik wil niet dat je vast omdat een ander dat gebied
ik wil niet dat je vast voor eigen voordeel en geluk
maar als je vast: breek dan de banden van het onrecht, breek het juk

Bevrijd de mensen van het oordeel dat men heeft over elkaar
maar kijk naar binnen in je eigen hart, want daar zit het gevaar
Kijk naar je eigen onrechtvaardigheid, en geef het aan de Heer
Heer maak mij schoon, en wit als sneeuw, want zó kan het niet meer

Ik wil niet dat je vast als een verkapte vorm van lijn
ik wil niet dat je vast wanneer je zielig loopt te zijn
ik wil niet dat je vast als eigen opgelechte druk
maar als je vast: breek dan de banden van het onrecht, breek het juk

Kijk maar eens rond en zie de liefdeloze botheid om je heen
mensen die eenzaam zijn en rusteloos, en laat hen niet alleen.
Kinderen die verwaarloosd zijn en vechten om een stem
bedenk dan goed: het kwam door ons, en kwam terecht op Hém.

Het koninkrijk van God is ook voor mensen zoals jij
er heerst een andere orde daar, de mensen zijn daar blij
Gedraag je als een burger van dat hemels koninkrijk
en oordeel niet, nee oordeel niet, maar maak de mensen vrij