Pagina's

vrijdag 20 juli 2012

een goede wet en slechte manieren

Stel dat iedereen zich zou houden aan de tien geboden.... stel dat.
Hoe zou onze wereld er dan uitzien? Perfect. Misschien denk je: niemand is perfect. Dat is bijna waar, maar niet helemaal. Er is één die precies heeft geleefd zoals het moest. Jezus. Hij was waarheid met een grote W.
Je kunt van Hem denken wat je wilt, maar vraag je af: wie was Hij écht.
Er zijn maar twee opties: Of Hij was een goed persoon, óf Hij was een bedrieger.
 Als je denkt dat Hij een goed persoon was, en dús geen bedrieger. Vraag je zelf dan het volgende af: áls Hij een goed persoon was, wat maakte Hem dan zo goed? En áls Hij dan geen bedrieger was, waarom zei Hij dan van zichzelf dat Hij gezonden was om mensen te redden? Hoe kan het kloppen dat al eeuwen eerder voorspeld werd dat Hij zou sterven en weer zou opstaan?
Als Hij een bedrieger was, waarom heeft hij dan nog steeds zoveel volgelingen die, wanneer ze werkelijk doen wat Hij hen leerde, zo begaan zijn met hun medemensen.
Hoe kan het zijn dat zijn volgelingen mensen zijn die geloven dat ze zelf nooit volmaakt zullen zijn, en er tóch geen last van hebben? Dat ze geloven compleet te falen, en toch rust ervaren in hun hart? Dat is toch niet iets wat je verzint?
Als ik mijn eigen geloof mocht bedenken zou ik hele andere dingen bedenken. Dan zou ik bedenken dat je door goed te leven steeds een stapje dichter bij het Hogere Doel kon komen.. Dan zou ik bedenken dat je van alle goede dingen die er waren een verzameling moest hebben in je zelf en die zo goed mogelijk in praktijk moest brengen. Als ik mijn eigen god moest bedenken zou ik zeggen dat hij nooit zou toestaan dat er onrecht is op aarde.
Maar wij hoeven god niet te verzinnen. Hij bestaat al. Hij heeft ons verzonnen, gemaakt en verzorgd ons elke dag. Hij laat het regenen over goede en slechte mensen. Niet omdat Hij oneerlijk is, maar juist omdat Hij genadig is.
Kijk dan eens naar de mensheid. God gaf ons handen om te helpen, om creatief te zijn, om ze te vouwen of op te heffen naar hem. Wij slaan en stelen er mee. God gaf ons ogen om te genieten van kleur en te kijken naar wat een ander nodig heeft. Wij kijken er afgunstig mee, of sluiten ze voor onrecht. God gaf ons een hart om te voelen hoe goed Hij is, en elkaar lief te hebben. Wij breken elkaars harten, door onze eigen belangen voor op te stellen. God gaf ons geld om in elkaars behoeften te kunnen voorzien, en samen te delen wat we hebben gekregen. Maar de ene helft van de wereld heeft veel en wil meer, terwijl de andere helft omkomt van de honger...
Goede mensen? Vergeet het maar. Wij zijn allemaal leugenaars, dieven, echtbrekers, en lasteraars. Goede wet? Ja zeker. Stel dat iedereen zich zou houden aan de tien geboden...
Wie bedenkt nou dat ie zelf slecht is? Niemand. Het móet de waarheid wel zijn.
Goddank is er een grote Redder. Iemand die volmaakt is. Die zijn Leven gaf, om ons te redden.
Loop niet voor Hem weg, al is dat je neiging vanaf het eerste begin. Hij zoekt je. Zijn vijand wil je laten geloven dat je het zelf wel kan, als je maar hard genoeg je best doet. En het maakt je moe. Zó moe. Nooit heb je échte vrede. Je bent geboeid door mensen die die vrede wel kennen. Zij kennen de Vrede met de grote V. De V van verlossing. Jezus zei: Kom bij mij als je vermoeid en belast bent (en wie is dat niet?) en Ik zal je rust geven. Omdat Hij Waarheid is. Eén waarheid te midden van alle leugens. Jij hebt Hem vandaag gevonden, laat Hem niet weer los.

(mocht je vragen hebben over dit stuk, schroom dan niet om te reageren.)

1 opmerking:

Fijn als je een reactie achterlaat, ik ben heel benieuwd naar jullie mening , ervaring en kritiek. het wordt gewaardeerd!!